Адреса:
03680, м. Київ,
вул. Антоновича, 180

тел. +38 (044) 528-25-22

факс. (044) 528-25-41

E-mail: uintei@uintei.kiev.ua
www.uintei.kiev.ua

V Міжнародний Форум ВІД НАУКИ ДО БІЗНЕСУ

11-13 травня 2011 р. у м. Санкт-Петербурзі було проведено вже традиційний V Міжнародний Форум ВІД НАУКИ ДО БІЗНЕСУ "Сучасні підходи до взаємодії ВНЗ з наукомістким бізнесом" разом з 10-ю Міжнародною конференцією "Маркетинг від науки до бізнесу та успішна комерціалізація досліджень". Форум являє собою серію щорічних міжнародних конференцій з обговорення різних сторін ефективного та взаємовигідного співробітництва влади, бізнесу та науки, і має науково-практичний характер.

Основне завдання Форуму 2011 року – презентація, обговорення російського і міжнародного досвіду, а також розробка рекомендацій для державних органів влади, бізнес-співтовариства і науково-освітньої громадськості з питань ефективної взаємодії з метою створення економіки, основаної на знаннях. Вперше в рамках Форуму пройшла Молодіжна школа "Практика інкубатування: від ідеї до бізнесу".

В цьому році у роботі Форуму взяли участь 206 учасників, які представляли більш ніж 70 міст з 10 країн: Білорусь, Німеччина, Іспанія, Казахстан, Латвія, Росія, США, Таджикистан, Україна і Фінляндія. Від України у роботі Форуму взяли участь зав. відділенням УкрІНТЕІ Т.К. Кваша та директор Черкаського державного центру науки, інновацій та інформатизації В.П. Луганський. Тези їхніх виступів опубліковано у збірнику матеріалів V Міжнародного Форуму ВІД НАУКИ ДО БІЗНЕСУ "Сучасні підходи до взаємодії ВНЗ з наукомістким бізнесом".

Тези та презентації учасників Форуму є в наявності у відділенні прогнозно-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності УкрІНТЕІ.

Мета Форуму – конструктивне обговорення проблем та міжнародного досвіду з формування економіки, побудованої на знаннях.

Завдання Форуму - сприяння інноваційному розвитку країн на міжнародному та національному рівні. Основними питаннями, які розглядалися у 2011 році, були:
• досвід створення ВНЗ підприємств малого і середнього наукоємного бізнесу,
• співробітництво інноваційного бізнесу з науково-дослідними інститутами і ВНЗ Росії;
• інтернаціоналізація комерціалізації у системі вищої освіти;
• питання патентного захисту, сертифікації інноваційних продуктів, розподіл прибутку між ВНЗ, наукоємним бізнесом та автором ідеї;
• механізми просування наукоємного продукту на зовнішні ринки;
• досвід провідних країн світу щодо створення малих високотехнологічних компаній.

У зв’язку з прийняттям Федерального закону Російської Федерації від 2 серпня 2009 р. № ФЗ-217 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» одними з основних питань П’ятого Форуму стали питання щодо перших результатів дії цього Закону. З доповідями на цю тему виступили провідний радник Комітету Ради Федерацій з освіти і науки М.В. Яковлева, представник Північно-Кавказької академії державної служби С.А. Банніков, генеральний директор НВО УНІХІМТЕК Д.Д. Авдєєв тощо. Відповідно до зазначеного Закону та Федерального Закону № 83 з 01.01.2011 р. бюджетні установи можуть здійснювати господарську діяльність і залишати дохід від цієї діяльності у розпорядженні самих малих підприємств.

За словами М.В. Яковлевої, в Росії протягом року дії Закону № 217 проводиться моніторинг малих інноваційних підприємств, згідно з яким станом на 10.05.2011 р. створено 935 малих інноваційних підприємств, у т. ч. 907 – на базі ВНЗ, 28 - на базі НДІ.

Багато виступів було присвячено питанням охорони і захисту інтелектуальної власності в інноваційних проектах, правовим основам роботи з інтелектуальною власністю, побудові інноваційної інфраструктури та комерціалізації результатів науково-дослідних робіт.

У рамках Форуму було проведено круглі столи: "Погляд наукоємного бізнесу на співробітництво з ВНЗ";
"Трансфер технологій – комерціалізація інтелектуальної власності. Ліцензійна угода як один з інструментів комерціалізації наукових і технологічних розробок";
"Фінансові механізми підтримки інноваційної діяльності. Досвід Росії і США";
"Досвід побудови взаємодії ВНЗ з інноваційним бізнесом. Обговорення постанови 218 до ФЗ № 217"

Також у рамках Форуму було проведено міжнародний семінар "Розвиток партнерських відносин між вищою школою для підсилення інноваційної економіки" під керівництвом проф. Томаса Бакена, керівника маркетингового дослідницького центру ВІД НАУКИ ДО БІЗНЕСУ Мюнхенського Університету прикладних наук.

На даному семінарі були представлені результат проведеного Німеччиною наукового дослідження щодо задоволення потреб промислових підприємств на ринках дослідницьких проектів та технологія оцінки і подальшого розвитку інноваційних R&D проектів. У рамках проекту досліджувалася задоволеність результатами наукових досліджень підприємств Німеччини, Японії, Австралії та Португалії. Найбільш задоволеними виявилися бізнес-структури Австралії. Авторами доповіді за результатами проекту надавалися рекомендації щодо планування роботи та її оформлення з метою кращої співпраці з підприємницькими структурами.

На круглому столі "Трансфер технологій – комерціалізація інтелектуальної власності. Ліцензійна угода як один з інструментів комерціалізації наукових і технологічних розробок" виступила з доповіддю завідуюча відділенням прогнозно-аналітичного забезпечення інноваційної діяльності Т.К. Кваша, яка представила результати Форсайту і досвід проведення трансферу технологій в Україні.

Крім того, в рамках Форуму з 8 по 10 травня відбувся діловий візит до Фінляндії – м. Ювяскюля (http://www.jykes.fi/ru/jyvaskylaregion-ru/jyvaskylaregioninbrief) – з метою ознайомлення з досвідом Фінляндії щодо організації бізнес-інкубаторів і трансферу технологій.

• М. Ювяскюля (фін. Jyväskylä) — місто і муніципалітет у центральній Фінляндії, розташований на північному березі оз. Пяйянне, за 147 км на північний схід від Тампере і за 270 км на північ від Хельсинки, був заснований за указом імператора Миколи I від 22 березня 1837 року. Населення міста становить 131 тис. громадян, усього у регіоні Ювяскюля мешкає 174 тис. осіб.

• Регіон Ювяскюля - один з п’яти центрів Фінляндії економічного росту і є важливим промисловим районом, а м. Ювяскюля є другим за значенням виставочним і торговим центром Фінляндії.

• Освітні заклади високого класу: Університет міста Ювяскюля (на фотографії фізичний корпус), JAMK Університет прикладних наук та освітній консорціум міста Ювяскюля. Університет міста Ювяскюля діє з 1966 року, один з найбільших ВНЗ країни, в якому навчається близько 16 тис. студентів.

• Регіон Ювяскюля – національно визнаний центр розвитку енерго-, нано-, інформаційних і комунікаційних технологій.

• Ювяскюля - рідне місто всесвітньо відомого архітектора Алвара Аалто (1898-1976).

• Ювяскюля відомий як «Афіни Фінляндії».

• У 1858 році тут було відкрито перший фінномовний ліцей, який вважається першим фінським вищим навчальним закладом. У 1863 році відкрито перше училище для підготовки вчителів фінською мовою. У 1864 році — перша фінномовна школа для дівчаток. У 1914 році — перший у Фінляндії літній університет.

• Усього у різних навчальних закладах міста навчається близько 40 тис. осіб.

 |  Про УкрІНТЕІ  |  Система НТІ  |  Партнери УкрІНТЕІ  |  Міжнародне співробітництво  |  Інформаційна продукція та послуги  |  Науково-технічні заходи  |  Контакти
COPYRIGHT © 2007 УкрІНТЕІ